Vejle

Bosætning i balance „Vi vil den bæredygtige vækst“

Vejle skal være for alle. Vejle skal have flere borgere. Og der skal være tilflytning og udvikling i hele kommunen.